•  

Aktuálně z města

Strážníci opět nabízejí značení kol a invalidních vozíků unikátním kódem (forenzní DNA)

17. 6. 2020 15:19

Městská policie Domažlice v rámci programu prevence kriminality opět zařadila do své činnosti projekt na forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků, příp. jiných kompenzačních pomůcek. Jedná se o systém ochrany majetku za pomoci aplikace syntetické DNA s unikátním kódem. Stejně jako lidská DNA je i ta syntetická naprosto jedinečná. Forenzní identifikační značení je zvláštní tím, že je vidět jen pod UV světlem. Značení je odolné povětrnostním vlivům, proti mechanickému poškození, nemohou je poškodit ani kyseliny nebo soli. Výhodou této metody je, že nepoškozuje předmět, na který je roztok nanášen. Každé jízdní kolo či invalidní vozík, které bude označeno, je zaregistrováno v Národním registru forenzního identifikačního značení. To v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného jízdního kola či invalidního vozíku na celém území ČR. Metoda má i preventivní účinky, kdy pachatel je často od krádeže odrazen již výstražnou samolepkou, která se při značení na předmět nalepí.
O toto forenzní značení byl v minulosti mezi veřejností velký zájem. Domažličtí strážníci se proto rozhodli v realizaci projektu pokračovat i v letošním roce. Tato služba je určena pro občany, kteří mají trvalé bydliště ve městě Domažlice a v obci Havlovice. Po naplnění příslušného počtu zájemců bude zakoupena značící sada určená pro označení 50ti jízdních kol, popř. invalidních vozíků. Vlastní evidence a značení bude probíhat na služebně Městské policie Domažlice v konkrétní dny ve stanovených časech, kdy o termínech budou zájemci telefonicky informováni preventistkou MP. Pro vlastní evidenci pak majitel kola musí mít občanský průkaz a doklad o jeho nabytí, pokud jej nemá, bude s ním na místě sepsáno čestné prohlášení. Zájemci o bezplatné označení jízdního kola, invalidního vozíku či jakékoliv kompenzační pomůcky se mohou hlásit přímo na služebně Městské policie Domažlice nebo na telefonním čísle preventistky MP 727 952 703.

Zpravodajství Platí pro: Celé město Vytvořil: město Domažlice

Koncert Ireny Budweiserové a Jakuba Racka v Domažlicích

17. 6. 2020 12:59

.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město Vytvořil: město Domažlice

Město budou před povodní chránit protierozní opatření v ,Rokli´

17. 6. 2020 12:56

Přívalové srážky ve směru od Vavřince by mohly z větší části zachytit přehrážky, které budou součástí dalšího z protipovodňových opatření, které postupně vznikají okolo Domažlic a Havlovic. Umístěny budou v tzv. Rokli, kudy vede zelená turistická stezka od areálu TJ Start pod silnicí na Vavřinec. ,,Přehrážky se chovají jako suchá nádrž a budou se naplňovat vodou pouze při stékání srážkové vody do rokle a současně zadrží i splaveniny,“ popsal místostarosta Radek Wiesner.

Domažličtí radní se rozhodli přidělit veřejnou zakázku na přípravu protierozních opatření v rokli přidělit podnikateli Petru Benešovi za 2.448.649,89 Kč bez DPH. Rozpočtové opatření musí ještě projít zastupitelstvem.

„Je vysoká pravděpodobnost, že bychom mohli uspět s dotací na tento projekt. Pokud se tak stane, budeme protierozní opatření realizovat. Pokud ne, do budování se pouštět nebudeme,“ podotkl místostarosta.

Chystaná opatření ve zmíněné lokalitě by měla v budoucnu zabránit opakování povodní podobným té z 9. června 2013, kdy se díky prudkému lijáku valily z kopce od Vavřince proudy vody z polí a Waldhegerovu ulici proměnily v prudký potok.

„Jakmile se přehrážky zaplní splaveninami, budou sloužit jako konsolidační nádrž. Protože k nim ale není možné zajistit řádný přístup, jsou navrženy jako bezúdržbové a z kamenné rovnaniny,“ zmínila technické podrobnosti Pavlína Fišerová z odboru správy majetku. Voda pak bude postupně prosakovat mezerami mezi kameny.

Ve spodní části rokle pak vznikne suchá nádrž, která bude zadržovat srážkovou vodu a sníží její průtok. Bude mít rovněž výpusť, která umožní převést pouze takový průtok, jaký odpovídá kapacitě stávajícího betonového potrubí, kterým se srážková voda pouští z rokle do řeky Zubřiny.

Protierozní opatření dále počítá i s opevněním koryta toku před erozí, což by umožnilo další zachycení splavenin. Díky záchytu by se pak neusazovaly v potrubí.

Chystané úpravy rokle pamatují i na lesní pozemky. „V současné době jsou lesy v dané lokalitě využívané k lesnickému hospodaření. Dotčená oblast není přístupná po lesní cestě, takže nelze odvozit vytěžené dříví a provádět činnosti, které s hospodařením v lese souvisejí. Proto je v projektu navrženo opevnění hrázky, které zajistí dostupnost přilehlých lesních pozemků,“ popsala jeden z dalších benefitů projektu Fišerová.

Zpravodajství Platí pro: Celé město Vytvořil: město Domažlice

Vystoupení muzikantů z Chodska se objeví v televizi, rozhlase i na internetu

16. 6. 2020 12:00

Ukázky z produkce chodských folklórních souborů náš region naživo před diváky letos reprezentovat nebudou. Desetitisíce návštěvníků do Domažlic nedorazí, protože Chodské slavnosti v klasické podobě s pódiovými programy v letošním roce z epidemiologických důvodů neproběhnou. Zájemce o vystoupení zpěváků, muzikantů a tanečníků z Chodska však alespoň částečně mohou potěšit chystané záznamy, které jim v době klasického termínu slavností nabídnou tradiční mediální partneři – Televize Noe, Český rozhlas Plzeň , Rádio Proglas a hlavní mediální partner Česká televize. O formě programů a případných vysílacích časech vás budeme ještě informovat.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město Vytvořil: město Domažlice
Přílohy k hlášení
Chodské slavnosti.docx Stáhnout

Pozvánka na přednášku

16. 6. 2020 11:58

.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město Vytvořil: město Domažlice

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Buďte neustále v obraze!

Mějte přehled o tom, co se děje v okolí.

Město Domažlice

Telefon: +420 379 719 111
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
Adresa: Náměstí Míru 1
344 01 Domažlice
Oficiální stránky: https://www.domazlice.eu

Úřední hodiny

Podatelna, U Nemocnice 579:

Pondělí:7.30 – 12.00| 12.30 – 17.00 hod.
Úterý: 7.00 – 11.30|12.00 – 15.15 hod.
Středa: 7.30 – 12.00|12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 7.00 – 11.30|12.00 – 15.15 hod.
Pátek: 7.00 – 11.30 12.00 – 14.00 hod.

Podatelna, nám. Míru 1:

Pondělí:7.30 – 17.00 hod.
Úterý: 7.00 – 15.15 hod.
Středa: 7.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 7.00 – 15.15 hod.
Pátek: 7.00 – 14.00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...