Aktuálně z města

Diashow Martin Loew: Island, středa 3. dubna, 19:00, kino Čakan.

.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 2. 4. 2024 10:50

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

V březnu byla provedena distribuce poštovních poukázek k úhradě místního poplatku za komunální odpad na rok 2024.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2024, úhradu je možné provést poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem nebo v hotovosti či platební kartou na pokladně MěÚ Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku. Žádáme přednostně o bezhotovostní úhradu.
Upozorňujeme všechny poplatníky, kteří dosud neuhradili <a>poplatek za komunální odpad za rok 2023, aby tak bezodkladně učinili. V případě neuhrazení bude zahájena daňová exekuce.
Bližší informace lze získat v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 5/2023, v platném znění, a to na internetových stránkách města Domažlice v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení města:http://www.domazlice.eu/…-6761cs.html
Případné dotazy zodpoví pracovnice finančního odboru na telefonním čísle 379 719 166.
Zdroj: Odbor finanční MěÚ Domažlice
Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 2. 4. 2024 10:49

Výběrové řízení: úředník - referent/ka pro úsek stavebního úřadu

Tajemnice Městského úřadu Domažlice oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

úředník – referent/ka pro úsek stavebního úřadu

Bližší informace : Ing. Ivana Marie Sladká, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, tel. 606 628 024

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do  9. 5. 2024 v uzavřené obálce označené  „NEOTVÍRAT – VŘ referent OVÚP“ na adresu: 
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice : www.domazlice.eu v sekci volná místa.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 27. 3. 2024 15:14

18. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

18. zasedání Zastupitelstva města Domažlice se bude konat ve středu 27. 3. 2024 od 16 hodin v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. <a>Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zápisy z jednání výborů
6. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 – oblast sociální
7. Nabídka pozemku p. č. 2041/2 k. ú. Domažlice
8. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní – pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon
9. Nabídka lesního pozemku a ost. plochy – p. č. 704/2 a p. č. 528/10 v k. ú. Havlovice u Domažlic
10. Nabídka prodeje pozemků, k. ú. Domažlice – 1. česká realitní s. r. o.
11. Žádost o odkup části pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Babylon
12. Bezúplatný převod pozemků pod komunikací – SÚSPK a Plzeňský kraj
13. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024 – návrh smlouvy
14. RO – „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“
15. RO – finanční vypořádání příspěvku na provoz
16. RO – SSZMD s. r. o. – skutečná výše vyrovnávací platby za rok 2023
17. Zpráva o plnění Realizačního plánu komunitního plánování na rok 2023
18. Realizační plán komunitního plánování na rok 2024
19. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
20. Různé
21. Závěr
Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 22. 3. 2024 9:32

Turistická vycházka v sobotu 23. března

Pořádá KČT Domažlice.

Odjezd z vlakové zastávky Domažlice-město ve 12:09 do Klenčí pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Baarovou cestou na Výhledy, Pec pod Č., Pila (10 km). Vede P. Matějka.

Turistické akce Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 20. 3. 2024 13:55

Přednáška v knihovně ČTVRTEK PRO ZDRAVÍ, 21. března,

NEEXISTUJE NEZDRAVÁ POTRAVINA, ale jen nezdravé množství

Další ze série přednášek „Čtvrtek pro zdraví“ pořádané Domažlickou nemocnicí. Tentokrát přednáška na téma týkající se vyváženého stravování.
Přednášející: prim. MUDr. V. Česák
21. 3. v 17:00 v odd. pro dospělé (1. p.)

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 20. 3. 2024 13:54

Mimořádné otevření domažlické věže, sobota 23. března

.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 20. 3. 2024 13:52

Chodský bál, sobota 23. března

.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celé město
Vytvořil: město Domažlice 20. 3. 2024 13:51

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Buďte neustále v obraze!

Mějte přehled o tom, co se děje v okolí.

Město Domažlice

Telefon: +420 379 719 111
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316
Adresa: Náměstí Míru 1
344 01 Domažlice
Datová schránka: q25byeg
Oficiální stránky: https://www.domazlice.eu
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Pondělí:7:30 – 12:00 12:30 – 16:30
Úterý: 7:30 – 11:30 12:00 – 14:00
Středa: 7:30 – 12:00 12:30 – 16:30
Čtvrtek:7:30 – 11:30 12:00 – 14:00


Provozní doba:

Pondělí: 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Úterý: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:15
Středa: 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:15
Pátek: 7:00 – 11:30 12:00 – 14:00

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...